Bayi İçin ÜTS Kaydı Sunulmasına İlişkin Doküman Düzenlemeleri Hakkında

İtirazen Şikayet Başvurusunun Somut Delillere Dayanması Zorunluluğu

Bayi İçin ÜTS Kaydı Sunulmasına İlişkin Doküman Düzenlemeleri Hakkında

Bayi İçin ÜTS Kaydı Sunulmasına İlişkin Doküman Düzenlemeleri Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yazısında bayilik kaydı sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiş olsa da,  idarenin üretici/ithalatçı olunmaması durumunda bayi olarak ÜTS’ye kayıtlı olunduğunu gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasına ilişkin kesinleşen ihale dokümanı ile bağlı olduğu hakkında

 

Danıştay 13.  Dairesi’nin 23.12.20** tarihli kararı:

“…Her ne kadar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 81 il valiliğine göndermiş olduğu yazıda; ihalelere istekli olarak katılacak olan sağlık hizmet sunucuları tarafından teklif dosyasında, teklif edilecek ürünlere ilişkin bayilik kaydı sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiş olsa da, inceleme konusu ihalede istekliler tarafından teklif edilecek ürünlere ilişkin olarak üretici/ithalatçı olunmaması durumunda bayi olarak ÜTS’ye kayıtlı olunduğunu gösteren belgelerin teklif dosyasında sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, ayrıca bahse konu doküman düzenlemelerine yönelik herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı ve ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği, dolayısıyla yeterlik kriteri olarak belirlenen ÜTS bayilik kayıtlarının istekliler tarafından teklif dosyasında sunulmasının zorunlu olduğu açıktır.

Davacı şirketin, sağlık hizmet sunucusu olarak kendi ÜTS kaydını sunduğu, ihale konusu iş kapsamında teklif ettiği Varian marka lineer hızlandırıcı sistem için Varinak A.Ş.nin üretici/ithalatçı/bayi/ihracatçı ÜTS kaydını, Sun Nuclear marka dozimetrik ekipman için Epsilon A.Ş.nin üretici/ithalatçı/bayi/ihracatçı ÜTS kaydını sunduğu, ancak her iki ekipman için de Varinak A.Ş. ve Epsilon A.Ş.den alınmış bayiliğe ilişkin ÜTS kaydının sunulmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihale konusu işin Teknik Şartname’sinde belirtilen özelliklerin sağlanamadığı açık olduğundan ve ihaleye ait İdari ve Teknik Şartname'de yer alan düzenlemeler karşısında davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşıldığından, dava konusu Kurul kararının bu kısmında da hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptali yolundaki kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır…”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13