Başvuru Süreleri

Başvuru Süreleri

Başvuru Süreleri

İdareye başvuru süresi İdarenin cevap süresi KİK' e başvuru süresi KİK' in inceleme süresi
Pazarlık usulünün birinci fıkrasının (b) ve (c bendi kapsamındaki ihaleler 5 gün 10 gün 10 gün 10 iş günü
Diğer usullere göre yapılan ihaleler 10 gün 10 gün 10 gün 20 gün
Şikâyet üzerine alman karara diğer aday, istekli olabilecek ve isteklilerin başvurusu(Pazarlık usulünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki ihaleler ) Yok Yok 10 gün 10 iş günü
Şikâyet üzerine alman karara diğer aday, istekli olabilecek ve isteklilerin başvurusu(Diğer usullere göre yapılan ihaleler) Yok Yok 10 gün 20 gün
İhalenin iptali (Herhangi bir şikayet/itirazen  başvurusu olmaksızın ihalenin iptal edilmesi halinde) 60 gün içerisinde idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinde dava açılabilir.
İhalenin iptali (Bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu üzerine) Yok Yok 5gün 10 iş günü
İhalenin iptali(Pazarlık usulünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki ihalelerde geçerli teklif kalmadığı veya teklifin geçerli olmaması nedeniyle rekabet sağlanamadığı İçin) 5 gün 10 gün 10 gün 10 iş günü
İhalenin iptali(Diğer usullere göre yapılan ihalelerde geçerli teklif kalmadığı veya teklifin geçerli olmaması nedeniyle rekabet sağlanamadığı İçin) 10 gün 10 gün 10 gün 20 gün
İhalenin iptali   (Pazarlık usulünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bendikapsamındaki ihaleler de geçerli teklif kalmadığı veya teklifin geçerli olmaması nedeniyle rekabet sağlana-madığı için ihalenin iptalin-de daha önce bir başvuru varsa) 5 gün 10 gün 10 gün 10 iş günü
Yok Yok 5gün 10 iş günü
İhalenin iptali     (Diğer usullere göre yapılan ihalelerde geçerli teklif kalmadığı veya teklifin geçerli olmaması nedeniyle rekabet sağlanamadığı için ihalenin iptalinde daha önce bir baş-vuru varsa) 10 gün 10 gün 10 gün 20 gün
Yok Yok 5gün 10 iş günü
Çerçeve anlaşma 10 gün 10 gün 10 gün 20 gün
Münferit sözleşme Yok Yok 3 iş günü 10 iş günü
Teklifin geçerli olmaması nedeniyle ihalenin iptalinde Kurul Kararının idare tarafından uygulanmaması 60 gün içerisinde idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde dava açılabilir.
Kurul kararının hiç uygulanmaması Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunulur. Süre Türk Ceza Kanunu’na göre belirlenir.
Kurul kararlarının eksik ya da yanlış uygulanması(Pazarlık usulünün birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki ihaleler) Yok Yok 10 gün 10 iş günü
Kurul kararlarımın eksik yada yanlış uygulanması (Diğer usullere göre yapılan ihaleler) Yok Yok 10 gün 20 gün
Sözleşmeden sonraki idari işlem ve eylemler 60 gün içerisinde idarenin bulunduğu yerdeki idare mahkemesinde dava açılabilir.
Sözleşmenin uygulanması ile ilgili durumlar Asliye hukuk mahkemelerinde dava açılır. Dava açma süresi Borçlar Kanunu çerçevesinde tayin olunur. Dava açılacak yer mahkemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde belirlenir.
KİK'in görev alanı dışındaki alımlar (Doğrudan temin, istisna vb.alımlarda alımın Kanun kapsamında olduğuna ilişkin iddiayla yapılan başvurular) 10 gün 10 gün 10 gün 20 gün
KİK'in görev alanı dışındaki alımlar (Doğrudan temin, istisna vb. alanlardaki idari işlem ve eylemlere karşı) 60 gün içerisinde idarenin bulunduğu yer idare mahkemesinde dava açılabilir.
KİK'in görev alanı dışındaki alımlar (Doğrudan temin, istisna vb. alımlarda sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin başvurular) Asliye hukuk mahkemelerinde dava açılır. Dava açma süresi Borçlar Kanunu çerçevesinde tayin olunur. Dava açılacak yer mahkemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde belirlenir.
 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13