Aşırı Düşük Tekliflerin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygunluk Kriteri İle Değerlendirilemeyeceği

Perforje Korkuluk İmalatı Yapılması Yapım İşi İhalesi

Aşırı Düşük Tekliflerin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygunluk Kriteri İle Değerlendirilemeyeceği

Aşırı Düşük Tekliflerin Ticari Hayatın Olağan Akışına Uygunluk Kriteri İle Değerlendirilemeyeceği

- Kamu İhale Genel Tebliğinde Bu Yönde Bir Düzenleme Bulunmadığı Hakkında.

Danıştay 13. Dairesinin 23.12.2014 tarihli kararı:

            “Dosyanın incelenmesinden; Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.03.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Veri Giriş ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesi için 5 adet ihale dokümanının satın alındığı, 4 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 3 teklifin geçerli kabul edildiği, yaklaşık maliyetin toplam 13.884.830,56 TL olarak belirlendiği; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalışması ve %3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 13.159.035,73 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin (Haktok İnş. Eğit. Tur. Sağ. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti- Başel Tem. İnş. Tur. Bilg. Med Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı) ise 13.164.495,73 TL teklif bedeli sunduğu, teklif edilen bedelden asgari işçilik maliyetinin çıkartılması sonucunda giyim için 5.460,00 TL bedelin kaldığı, idare tarafından çalıştırılacak olan her bir personel için 2 adet ceket, 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 2 adet kravat istenildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeli için 1 kişi için (5.000 TL/350 kişi) 14,29 TL öngördüğü, giyim için öngörülen tutarın ise Yiğitcan Ticaret İnş. Teks. Tem. ve Ürünleri Kuyumculuk San. Ltd. Şti. firmasından alınan 13.03.2009 tarihli fiyat teklifi ve proforma fatura ile belgelendirilmek suretiyle açıklandığı anlaşılmıştır.

            Yukarıda yer verilen mevzuatın değerlendirilmesinden; aşırı düşük teklif sorgulamasına istekliler tarafından verilen cevapların ve yapılan açıklamaların belgelere dayandırılması, aşırı düşük tekliflerin de, sunulan belgeler ve yapılan açıklamalar dikkate alınarak değerlendirilmesinin gerektiği, ancak giyim giderine ilişkin ise teklif bedelinin ticari hayatın olağan akışına uygunluğunun değerlendirme kriterleri arasında yer almadığı görülmektedir.

            Bu durumda, yaklaşık maliyetin altında ve asgari işçilik maliyetinin üzerinde bir teklif sunan isteklinin, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta anılan hususları mevzuata uygun olarak “belgelendirmek” suretiyle açıklandığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.”

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13