“Ana Çiğ Girdi” İbaresinden Anlaşılması Gereken

Şikayet - İtirazen Şikayet Sürelerini İdarenin Bildirim Yükümlülüğü

“Ana Çiğ Girdi” İbaresinden Anlaşılması Gereken

"Ana Çiğ Girdi" İbaresinden Anlaşılması Gereken

Danıştay 13. Dairesinin 18.01.2017 tarihli kararı:

“…Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6. maddesinde “ana çiğ girdi” ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre “hazır baklava, fanta, yedigün, gravyer peynir, hazır kutu pasta, hazır meyve suyu, hazır yaş pasta, paket bitkisel çaylar, paket reçel, paket süzme bal, pepsi ve coca cola” nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılamayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında, davacı şirket tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamaların mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmaktadır.

...davacı tarafından sunulan örnek yemek menülerinin; çoban kavurma yemeğinin girdisi sığır eti gramajının 0,09 gr, balık ızgara yemeğinin girdisi alabalık gramajının 0,20 gr, rosto püreli yemeğinin girdisi sığır eti gramajının 0,09 gr, kuzu/koyun haşlama yemeğinin girdisi kuzu eti gramajının 0,09 gr, bahçıvan kebap yemeğinin girdisi sığır eti gramajının 0,09 gr olarak teknik şartname eki olan gıda rasyonu “Yaşlı” ve “Personel” grubuna ait gramajlara uygun olarak sunulduğu görülmektedir.

Bu itibarla, davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında fiyat teklifi ile açıkladığı gıda maddelerinin (hazır baklava, fanta, yedigün, gravyer peynir, hazır kutu pasta, hazır meyve suyu, hazır yaş pasta, paket bitkisel çaylar, paket reçel, paket süzme bal, pepsi ve coca cola) herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılamayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı, bu nedenle davacı şirket tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamaların mevzuata aykırı olmadığı, ayrıca davacı tarafından sunulan örnek yemek menülerinde belirtilen gramajların teknik şartname eki gıda rasyonuna uygun olduğu anlaşıldığından, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 14. İdare Mahkemesinin 29.02.2016 tarihli ve E:2015/3572, K:2016/610 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE,”

karar verilmiştir.

(NOT: 25.01.2017 Tarihli Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Uyarınca;

Madde 13- Aynı Tebliğin 79.2.6 Ncı Maddesindeki “Ana Çiğ Girdi” İbareleri “Ana Girdi” Olarak Değiştirilmiş; Üçüncü Fıkrasının Birinci Cümlesi Aşağıdaki Şekilde Değiştirilmiş; Son Fıkrasındaki “Ana Çiğ Girdi” İbaresi “Kırmızı Et; Beyaz Et; Balık; Kuru Gıdalar (Pirinç, Bulgur, Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye Gibi); Sebze; Meyve” Şeklinde Değiştirilmiş; Maddeye Aşağıdaki Fıkra Eklenmiştir.

“Bu Maddede Yer Alan Ana Girdi İbaresi Kapsamında, Kırmızı Et; Beyaz Et; Balık; İşlenmiş Et Ürünleri (Sucuk, Salam, Sosis, Kavurma Gibi); Kuru Gıdalar (Pirinç, Bulgur, Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye Gibi); Sebze; Meyve; Toz Şeker, Süt; Yoğurt, Ayran; Yağ Ürünleri (Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Tereyağı) Kahvaltı Malzemeleri (Peynir, Zeytin, Yumurta, Reçel, Bal Gibi); Pet Su, Ekmek Açıklama Yapılacak Unsurlar Olarak Dikkate Alınır. İdarenin İhale Dokümanında Bu Girdilerin Dışında Ana Girdi Niteliğinde Malzeme İçeren Yemek Öğünü Düzenlemesi Durumunda Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yazısında Açıklama İstenecek Unsurlar Arasında Bu Malzemelerin De Belirtilmesi Zorunludur.”

“Malzemeli Yemek Alımı İhalelerinde Sadece İki Haftalık Örnek Menüdeki Ana Girdiler Ve İşçilik Giderleri Dikkate Alınarak Açıklama Yapılmalıdır. İsteklilerin Örnek Menüdeki Girdiler Ve İşçilik Gideri Kullanılarak Teklif Ettikleri Birim Fiyatı Açıklamaları Gerekmekte Olup Toplam Miktar Ve Tutar Açıklaması Yapılmayacaktır. Örneğin Normal Kahvaltı, Diyet Kahvaltı, Ara Öğün, Normal Yemek Ve Diyet Yemek Gibi Birim Fiyatları İçeren Bir İhalede, İsteklilerin Teklif Ettikleri Birim Fiyatı; Örnek Menüyü Ve Bu Menünün Üretimi İçin Gerekli İşçilik Tutarını Kullanarak Tevsik Etmeleri Durumunda Açıklama Uygun Kabul Edilecektir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 79.2.6 Ncı Maddesinden Sonra Gelmek Üzere Aşağıdaki Madde Eklenmiştir.

“79.2.7. İstekliler Tarafından Akaryakıt Girdisine İlişkin Olarak EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayımlanan Akaryakıt Fiyatlarının Altında Sunulan Açıklamalar Geçerli Kabul Edilmeyecektir.”)

 

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13