Akaryakıt İhalelerinden ADR Belgesi Aranması – Rekabet İlkesine Aykırılık

Akaryakıt İhalelerinden ADR Belgesi Aranması - Rekabet İlkesine Aykırılık

Akaryakıt İhalelerinden ADR Belgesi Aranması – Rekabet İlkesine Aykırılık

Akaryakıt İhalelerinden ADR Belgesi Aranması - Rekabet İlkesine Aykırılık

Danıştay 13. Dairesi'nin 15.10.2014 tarihli kararı:

“...Olayda, ihaleyi yapan idarece teknik ve idari şartnamede yer alan akaryakıt taşıyan araçların ADR belgesi sahibi olacağına yönelik düzenleme ile ihale konusu işin niteliği itibarıyla tehlikeli madde taşıyacak araçların belirli standartlara uygun olmasının amaçlandığı, Kamu İhale Kanunu'nun 12. maddesinde şartnamede ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılabileceği hükmü dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka aykırılık ve bu işlemin iptaline ilişkin Mahkeme kararında da hukukî isabet görülmemiştir."

 

* Yargı mercileri tarafından verilen kararlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine ve olayın özelliklerine göre verilen kararlar olup; kararların emsal karar olarak uygulanıp uygulanmayacağı her somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir. Kapsamlı değerlendirme ve benzer içtihat örnekleri için ilgili departmanımız ile iletişime geçiniz.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13