İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması

İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması

İhale Komisyonuna Sahte Belge Sunulması TCK’nın 235. maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceği, bu itibarla 5237 SK 40/2. maddesine göre

Read More »
Sözleşmenin İmzalanmasından Sonraki İşlemlerin Kamu İhale Kurumu'nun Görev Alanında Olmadığı

Anlaşma Doğrultusunda İhaleye Teklif Sunma

Sanıkların aralarındaki anlaşma doğrultusunda hareket ederek teklif sunmaları şeklindeki eylemlerinin 5237 Sayılı TCK’nın 235/2-d maddesinde düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu hakkında.

Read More »
Yapı Denetim Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması

Doğrudan Temin Yolu İle Gerçekleştirilen Mal Alım İhalelerinde Fesat

İş Deneyim Belgeleri Bir Taahhüt Kapsamında 4734 S. K. Kapsamındaki İdarelere Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Kuruluşlara Yönelik Gerçekleştirilen Mal Tedariklerinde İsteklinin Başvurusu Üzerine Taahhüdün Gerçekleştirildiği İdare Tarafından Düzenlenerek Sözleşmeyi Yapan İdarenin Yetkili Makamı Tarafından Onaylanacağı

Read More »

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu İhaleye Fesat Karıştırma suçuna vücut veren eylemler Türk Ceza Kanunu’nun 235. maddesinde tahdidi biçimde sayılmıştır. Kanunda suçun varlığı için aranılan şartlar

Read More »
error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13

Bilgiyi Paylaşın