Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkma

Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkma

Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkma

T.C.

YARGITAY

18. HUKUK DAİRESİ

E. 2011/3826

K. 2011/6463

T. 10.5.2011

• ANNE ADININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ ( Davacıların Annelerinin Babaları İle Dava Sırasında Evli Olan Kişi Olduğunu İddia Ettiği - Türk Vatandaşlığından İzinle Çıkan Davacıların Türk Vatandaşlarına Tanınan Haklardan Aynen Yararlanmaya Devam Edeceği )

• TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN İZİNLE ÇIKMA ( Türk Vatandaşlarına Tanınan Haklardan Aynen Yararlanmaya Devam Edeceklerinin Gözetileceği )

• DAVACININ BABA HANESİNİN KAPALI KOCA HANESİNİN AÇIK OLMASI ( Davacıların Annelerinin Babaları İle Dava Sırasında Evli Olan Kişi Olduğunu İddia Ettiği/Anne Adının Düzeltilmesi Talebi - Davacının Koca Hanesinin Açık Olduğunun Gözetileceği )

• TARAF TEŞKİLİ ( Davacıların Annelerinin Babaları İle Dava Sırasında Evli Olan Kişi Olduğunu İddia Ettiği/Anne Adının Düzeltilmesi Talebi - Kayden Anne Gözüken Kişinin Öldüğü/Mirasçılarının Davaya Dahil Edileceği )

• DNA TESTİ ( Davacıların Annelerinin Babaları İle Dava Sırasında Evli Olan Kişi Olduğunu İddia Ettiği/Anne Adının Düzeltilmesi Talebi - DNA Testi Yaptırılacağı )

ÖZET : Davacılar, gerçek annelerinin, babalarının şimdiki eşi olduğunu ileri sürerek nüfus kütüğünde anne adının gerçeğe uygun olarak düzeltilmesini istemişlerdir. Mahkemece, Türk Vatandaşlığından izinle çıkanların Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri dikkate alınmalıdır. Davacılardan birinin baba hanesindeki kaydı evlenmekle kapatılmışsa da koca hanesindeki kaydının açık olduğu gözetilmelidir. Davacıların kayden anneleri olan kişinin öldüğü ve dava sonucunda verilecek kararla tüm mirasçılarının mirasçılık haklarının etkilenebileceği gözetilip davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanmalı, DNA testi yaptırılmalıdır.

DAVA : Davacılar vekili dava dilekçesinde, davacıların nüfus kütüğünde "R." olan anne adlarının "A." olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın F. Ç. yönünden kabulüne, diğer davacılar yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacılar dava dilekçesinde, gerçek annelerinin, babalarının şimdiki eşi A. olduğunu ileri sürerek nüfus kütüğünde R. olan anne adının gerçeğe uygun olarak düzeltilmesini istemişlerdir. Mahkemece, S., S., A. ve M.'nun nüfus kayıtlarının kapalı olması ve kapalı kayıt üzerinden işlem yapılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine F. Ç. yönünden kabulüne karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden, S., M. ve A.'ın Türk vatandaşlığından izin ile çıktıkları, S.'in ise 10.07.2009 tarihinde D. S.'yla evlenmesi nedeniyle kayıtlarının kapatıldığı anlaşılmıştır. Mahkemece, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi hükmüne göre Türk Vatandaşlığından izinle çıkanların Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri dikkate alınmaksızın ve ayrıca davacılardan S. S.'nın baba hanesindeki kaydı evlenmekle kapatılmışsa da koca hanesindeki kaydının açık olduğu gözardı edilerek ve yine davacıların kayden anneleri R. Ç.'nin 1994 yılında öldüğü ve dava sonucunda verilecek kararla tüm mirasçılarının mirasçılık haklarının etkilenebileceği gözetilip davaya dahil edilip taraf teşkili sağlanmadan tüm deliller toplanıp iddia ile ilgili DNA testi de yaptırılıp kanıtlar birlikte değerlendirilmeden eksik araştırma, yetersiz incelemeyle karar verilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz

error: Özderin Avukatlık Bürosu - Ankara - Uzman Kadromuza ulaşmak için lütfen arayınız ! 0312 428 03 13