loader image
Danıştay 13. Daire Emsal Kararları

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

İhaleye Teklif Vermeyi Engelleyecek Durum Ayrımı

Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

- Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Verilen Şirket Faaliyet Konusunun Dar Yorumlanmaması Gerektiği

-  Faaliyet Konusunda İnşaat Yapım İşi  İfadesinin Bulunması Karşısında İhale Konusu İşin Şirket Faaliyet Konusu İçerisinde Bulunduğunun Kabulü Gerektiği Hakkında.

Danıştay 13. Dairesi'nin 10.12.2014 tarihli kararı:

 “Yukarıda yer alan kanun hükümlerine göre, şirket ana sözleşmesinde, esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusunun gösterileceği düzenlenmiştir. Dava dosyasında mevcut olan ve davacı şirketin teklif dosyasında sunulan 20/04/2011 tarih ve 7798 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin "Şirketin amaç ve konusu" başlıklı 3. maddesinde, davacı şirketin faaliyet konuları ayrıntılı şekilde bentler hâlinde sayılmış, şirket ana sözleşmesinin 3. maddesinin 1. bendinde, "Kat karşılığı arsa ve arazi temin ederek mesken ve işyerleri yapıp satmak, kiraya vermek. Arsa ve arazi satın alarak daire ve iş yeri yapıp satmak ve kiraya vermek. Her çeşit inşaat malzemesi, sıhhi tesisat, kalorifer ve elektrik tesisat malzemesi, her türlü boya çeşitleri, seramik, hırdavat ve nalburiye emtiasının toptan ve perakende alım-satımı-ithalatı-ihracatını yapmak" konuları belirtilmiş, aynı maddenin 2. bendinde ise, "Taahhütte bulunmak. Hafriyat işleri yapmak, bu amaçla resmi ve özel kuruluşların ihalelerine iştirak ederek çeşitli onarım, yol, köprü, kanalizasyon, sulama, liman, okul, hastane yapımını üstlenir, taşeronluğunu yapar veya taşeronluklar verebilir" konularına yer verilmiştir. Davacı şirketin faaliyet alanındaki işler arasında sayılan "...daire ve iş yeri yapıp satmak...", ve "...onarım, yol, köprü, kanalizasyon, sulama, liman, okul, hastane yapımını üstlenir..." kısımları dikkate alındığında, davacı şirketin faaliyet konusu itibarıyla "inşaat yapım işi" ile ilgili alanda faaliyet gösterebileceği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, ihale konusu işin davacı şirketin ana sözleşmesinde belirtilen işletme konusu faaliyetler kapsamında yer alan işler arasında olduğunun kabulü gerektiğinden, doğalgaz dönüşüm inşaatı işinin davacı şirketin faaliyet konusunu oluşturan işler arasında yer almadığından bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Paylaş:

Emsal Kararlar

Yeni Eklenenler

Sosyal Medyada Biz